Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

Trestní právo hmotné - 5. aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 1. 2. 2016 Obecná část. Zvláštní část  

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Jelínek a kolektiv
Objednací číslo
Nakladatel LEGES
ISBN 978-80-7502-120-5
Datum vydání březen 2016
Počet stran 976
Cena 1150,- Kč
Anotace

Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Spojením výkladu obecné a zvláštní části trestního práva dostává čtenář do rukou ucelené pojednání o základním právním oboru českého právního systému.

Autorský kolektiv se ve 35 kapitolách věnuje všem podstatným institutům trestního práva hmotného. Kromě rozboru platné právní úpravy se také kriticky vyjadřuje ke sporným a nejasným otázkám teorie či aplikační praxe. Při výkladu přihlíží k použitelné aktuální judikatuře obecných soudů i Ústavního soudu.

Aktualizace textu v pátém vydání reaguje zejména na změny vyvolané několika novelizacemi trestního zákoníku, ke kterým došlo od předchozího vydání, zapracovává novinky z evropského práva, bere ohled na novou tuzemskou i evropskou judikaturu a také na změny v mimotrestních předpisech.

Učebnice je určena především vysokoškolským studentům. Nepochybně ji ocení i praktikující právníci, kterým poskytne rychlou orientaci ve stále se měnící právní úpravě.

« zpět