Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Účetní předpisy pro podnikatele. Komentář 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Březinová
Objednací číslo 15651
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7552-064-7
Datum vydání duben 2016
Počet stran 504
Cena  595,- Kč
Anotace
Komentář účetních předpisů obsahuje výklad jednotlivých paragrafů zákona o účetnictví, prováděcí vyhlášky k zákonu a Českých účetních standardů po implementaci směrnice 2013/34/EU, která s sebou přinesla především úpravu struktury a obsahu účetní závěrky a jejích jednotlivých položek. Další změny si vyžádalo také promítnutí některých úprav nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.

Součástí publikace jsou názorné příklady a konkrétní účetní souvztažnosti.

Cílem publikace je komentovat všechna ustanovení platných účetních předpisů pro podnikatele s účinností od 1. 1. 2016, nikoliv pouze novelizovaná ustanovení, aby čtenář získal systémový přehled od celkového pohledu až po detailní informace.

« zpět