Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon o ochraně veřejného zdraví. Komentář 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Krýsa/Krýsová
Objednací číslo 15471
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7552-070-8
Datum vydání duben 2016
Počet stran 300
Cena  550,- Kč
Anotace
Komentář k zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně Zákon o ochraně veřejného zdraví, ve znění poslední novely – zákona č. 267/2015 Sb.

Zákon o ochraně veřejného zdraví je specifický šíří rozsahu společenských vztahů, které veřejnoprávně reguluje. Zahrnuje řadu oblasti, mezi které patří zejména předcházení vzniku šíření infekčních onemocnění včetně očkování, regulace hluku v životním a pracovním prostředí člověka, část právní úpravy ochrany zdraví při práci, požadavky na provoz škol a školských zařízení, podmínky provozování stravovacích služeb či zajištění jakosti a kontroly pitné vody a vody ke koupání.

Cílem autorů je vysvětlit právní úpravu v oblasti ochrany veřejného zdraví v souvislostech výkonu státního zdravotního dozoru a současně reagovat i na poznatky z aplikační praxe. Oblast ochrany veřejného zdraví je totiž postupně stále více regulována též přímo použitelnými nařízeními EU a komentář tyto důležité provázanosti objasňuje.


Oba autoři jsou zkušenými odborníky v oblasti ochrany veřejného zdraví a mají zkušenosti z legislativního prostředí, aplikační praxe a věnují se též přednáškové činnosti v této oblasti. JUDr. Zdena Krýsová je dlouholetou vedoucí zaměstnankyní Ministerstva zdravotnictví, podílela se na přípravě a projednávání komentovaného zákona a většiny jeho novel. Dlouhodobě se věnuje přednáškové činnosti v oblasti ochrany veřejného zdraví a je lektorkou Institutu pro veřejnou správu. JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D. pracoval na různých vedoucích pozicích v hygienické službě i na Ministerstvu zdravotnictví, podílel se na výkladových stanoviscích, řídil na krajské úrovni výkon dozoru a rozhodoval v následně zahájených správních řízeních. Jeho publikační činnost se zaměřuje též na oblast veřejného zdraví.

Komentář k zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně


« zpět