Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

Vzory podání a úkonů v řízení o přestupcích s vysvětlivkami  

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Hozinková/Kučerová/Mates/Ocelelák
Objednací číslo
Nakladatel LEGES
ISBN 978-80-7502-140-3
Datum vydání květen 2016
Počet stran 288
Cena 450,- Kč
Anotace

Kniha obsahuje vzory pro řízení o přestupcích od jeho zahájení po soudní přezkum. Vzory vychází ze zákona o přestupcích, správního řádu a soudního řádu správního.

Jedná se jak o vzory podání adresovaných správním orgánům, případně správnímu soudu, tak o vzory rozhodnutí správních orgánů v rámci přestupkové agendy, včetně veřejnoprávní smlouvy o přenesení působnosti.

Každý vzor je doplněn vysvětlivkami, které jej zasazují do kontextu a informují o souvislostech, např. poplatcích, lhůtách či osobách účastníků.

Cílem publikace je pomoci správním orgánům řešit každodenní problémy, se kterými se při projednávání přestupků potýkají, a zorientovat se v problematice přestupkového práva procesního všem, kteří se o tuto oblast zajímají.

Autoři jsou odborníci v oblasti správního práva, pracující v legislativě a ve státní správě, kteří se problematikou přestupků dlouhodobě zabývají jak teoreticky, tak prakticky.

Vzory v textovém formátu lze po zadání jedinečného kódu stáhnout z webových stránek www.premie.bonusleges.cz a libovolně upravovat.

« zpět