Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

Limity autorskoprávní ochrany  

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Prchal
Objednací číslo
Nakladatel LEGES
ISBN 978-80-7502-141-0
Datum vydání květen 2016
Počet stran 272
Cena 390,- Kč
Anotace

Monografie se zabývá analýzou a srovnáním problematiky limitů autorskoprávní ochrany v České republice a v zahraničí. Středem pozornosti jsou obecné (definiční) limity a výjimky a omezení. Kniha klade zvláštní důraz na komparaci a vyhodnocení právních názorů a závěrů, které jsou v současnosti aktuální nebo o kterých se vede diskuze.

První část se věnuje vymezení limitů autorskoprávní ochrany a obecným limitům, zejména principu jedinečnosti, dichotomii myšlenky a vyjádření, době trvání majetkových autorských práv a principu vyčerpání autorského práva. Zabývá se také vyvážeností autorského práva a ostatních přirozených práv.

V druhé části autor analyzuje, srovnává a vyhodnocuje ústavní, mezinárodní a unijní rámec právní úpravy výjimek a omezení, systém výjimek a omezení v českém autorském právu a judikatuře, výjimku pro účely parodie, karikatury, parafráze, koláže. Druhou část zakončuje budoucí vývoj v oblasti výjimek a omezení.

 

« zpět