Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Družstvo v novém soukromém právu a v právní praxi 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Z.Čáp/J.Čáp/Machala
Objednací číslo 15853
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7552-094-4
Datum vydání květen 2016
Počet stran 368
Cena  650,- Kč
Anotace
Současná právní úprava družstva, jejíž základ je zahrnut v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), účinném od 1. ledna 2014, přinesla (spolu s novým základem právní úpravy právnických osob v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) řadu změn majících nutně svůj odraz jak v samotné praxi družstev, tak v právní teorii a praxi.

Snahou autorů této publikace, kteří jsou dlouholetými odborníky působícími v družstevnictví v oblasti legislativy, metodické činnosti, poradenství i lektorské činnosti a současně mají řadu zkušeností z praxe v družstvech i v publikační činnosti, je nejen připomenout čtenářům stručně základy dlouholeté historie družstev, ale zejména zabývat se uceleně jednotlivými instituty a právními vztahy v právní úpravě družstva ve vazbě na aplikaci při založení a činnosti družstva.

Pro snadnější praktické využití publikace jsou jednotlivé pasáže zpravidla pojaty tak, aby se čtenář mohl podle potřeby zaměřit nejen na celý obsah publikace, ale také pouze na konkrétní problematiku právní úpravy, která je v dané době předmětem jeho zájmu.

« zpět