Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - ANAG, spol. s r.o.

Daňová evidence 2016 – komplexní řešení problematiky daňové evidence pro OSVČ 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Pilátová/Janoušek/Klestil/Červinka/Rusmanová/Ženíšková
Objednací číslo A2593
Nakladatel ANAG
ISBN 978-80-7554-020-1
Datum vydání květen 2016
Počet stran 336
Cena 429,- Kč
Anotace
11. aktualizované vydání

Tato publikace si klade za cíl pojmout problematiku daňové evidence za účelem zjištění dílčího základu daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti komplexním způsobem, což znamená, že je věnována pozornost nejen dani z příjmů, ale rovněž dani z přidané hodnoty, silniční dani a problematice sociálního a zdravotního pojištění osob samostatně výdělečných činných, a to vše i ve vazbě na pravidla týkající se podnikatelské činnosti fyzických osob podle nového občanského zákoníku.

Navíc obsahuje

Tato publikace rovněž obsahuje srovnání pravidel platných pro daňovou evidenci a pro vedení jednoduchého účetnictví a dále zde naleznete také pravidla týkající se přechodu z daňové evidence na režim paušálních výdajů nebo vedení podvojného účetnictví.

« zpět