Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Daňový řád. Komentář, 3. vydání 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Lichnovský/Ondrýsek a kolektiv
Objednací číslo EKZ174
Nakladatel C.H.Beck
ISBN 978-80-7400-604-3
Datum vydání Červen 2016
Počet stran 944
Cena 1790,- Kč
Anotace Komentář je v pořadí třetím vydáním, kdy odstup od předešlého vydání činí téměř 5 let. Za tuto dobu došlo nejenom k několika zásadním novelizacím zákona, leč také ke vzniku mnoha rozhodnutí správních soudů. To je důvodem, proč komentář co do obsahu nabyl o cca jednu třetinu.
Při sepisu třetího vydání komentáře si autoři byli vědomi toho, že jejich dílo podstatným způsobem přispělo k formování výkladu zákona Nejvyšším správním soudem, kdy v tomto příkladmo viz přelomové právní věty rozsudků č. 3091/2014 a č. 3291/2015 Sb. NSS. Proto i v tomto vydání bylo záměrem věnovat se především nejasným ustanovením a výkladovým otázkám tak, aby čtenář měl k dispozici skutečnou pomoc při orientaci ve velmi složité daňové problematice.
Komentář se pak nebrání ani identifikaci nevhodné právní úpravy či vadného výkladu zákona orgány finanční správy, z čehož jsou vyvozovány důsledky. Ohledně konkrétních věcí lze odkázat na problematiku elektronické komunikace, právní moci rozhodnutí o odvolání či zajišťovacích příkazů. Komentář má tedy vskutku co nového svým čtenářům nabídnout, kdy i nadále si klade za cíl formovat výklad zákona do budoucna.
Komentář vychází z právního stavu a stavu judikatury k 31. 1. 2016

Kolektiv autorů

Petra Nováková, Tomáš Rozehnal, Eva Kostolanská
« zpět