Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Řízení obchodních bank. Vybrané kapitoly 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Kašparovská a kol.
Objednací číslo EU34
Nakladatel C.H.Beck
ISBN 80-7179-381-7
Datum vydání Srpen 2006
Počet stran 360
Cena 650,- Kč
Popis Učebnice je koncipována od obecnějšího pojetí problematiky k výkladu konkrétních vybraných oblastí z bankovního řízení. Z hlediska obsahu je strukturována do tří logicky a obsahově provázaných částí. Začíná výkladem základních principů bankovního podnikání s akcentem na funkce a cíle obchodních bank a na promítnutí bankovní činnosti do účetního výkaznictví. Pokračuje výkladem bankovní regulace a jejich nástrojů jako st?ěejních faktorů vnějšího prostředí, které zásadním způsobem ovlivňují řídící procesy a organizační strukturu banky. Třetí obsahově ucelenou část tvoří výklad dílčích systémů bankovního řízení - řízení bankovních rizik, plánování a controlling, interní audit a bankovní marketing. Učebnice je určena zejména studentům vysokých škol, ale řadu cenných a aktuálních informací zde jistě naleznou i specialisté působící v oblasti bankovnictví.
« zpět