Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon o církvích a náboženských společnostech. Komentář 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Chocholáč
Objednací číslo 15946
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7552-296-2
Datum vydání červenec 2016
Počet stran 308
Cena  550,- Kč
Anotace
Zákon o církvích a náboženských společnostech upravuje postavení církví a náboženských společností, vedení veřejně přístupných seznamů registrovaných církví a náboženských společností, svazů církví a náboženských společností a právnických osob založených registrovanou církví a náboženskou společností a evidovaných podle tohoto zákon a působnost Ministerstva kultury ve věcech církví a náboženských společností.

Komentář na mnoha místech vychází z výkladu, který Ministerstvo kultury standardně aplikuje, byť neopomíná upozornit na jeho případné nedostatky. Komentář se snaží být především praktickou pomůckou při výkladu a aplikaci církevního zákona.

« zpět