Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Z právníkova zápisníku aneb Já neříkám tak ani tak 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Hajn
Objednací číslo M51
Nakladatel C.H.Beck
ISBN 978-80-7400-613-5
Datum vydání Srpen 2016
Počet stran 248
Cena 390,- Kč
Anotace Nová knížka profesora Petra Hajna, označovaného za legendu obchodního práva i autora, který rozumí různým projevům lidského chování. Ve svém současném souboru fejetonů a glos píše posměvačně i podnětně o tom, jak se zákony tvoří a vykládají, jak se podle nich i v rozporu s nimi uzavírají smlouvy, pořizují závěti, vedou a rozhodují spory. Publikace se obrací ke všem, kdo se s právem seznamují nebo o něm přednášejí na různých typech škol. Nabízí jim zajímavé příklady, příhody i postřehy, které se dají dobře využít také v kvalifikačních pracích, v žurnalistice i v politických a jiných polemikách, věnovaných nejen právu. Četné stránky v knize jsou věnovány rodinným vztahům, výchově dětí i takovým lidským zálibám jako je četba beletrie či fandění při fotbale.
« zpět