Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Darování a jeho podoby v novém soukromém právu 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Elischer
Objednací číslo 16286
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7552-298-6
Datum vydání srpen 2016
Počet stran 240
Cena  370,- Kč
Anotace
Publikace se podrobně věnuje institutu darování, který byl dotčen rekodifikací civilního práva. Celkem šestnáct kapitol obsahuje: vývoj institutu od římského práva, sociální aspekty daru a odlišení darování od podobných jednání, pojednání o darovací smlouvě, jejím vzniku a podobách, o tom, co může být předmětem darování. Dále jsou prozkoumány pojmové znaky darování – bezúplatnost a dobrovolnost, také kdo a za jakých podmínek může být dárce a kdo obdarovaný, slib daru a modality darování (odměnné, vzájemné, pro případ smrti apod.). V neposlední řadě se autor věnuje odpovědnosti dárce a rozsáhlou část zaměřuje na revokaci a redukci daru. Závěr publikace se zabývá dokonce daňovými souvislostmi darování.

Předkládané dílo je rozsáhlou a detailní analýzou občanskoprávního institutu darování a je určeno nejširší právnické veřejnosti.

« zpět