Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon o úřednících územních samosprávných celků (č. 312/2002 Sb.) - Komentář 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Pondělíčková/Šťastný
Objednací číslo 16288
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7552-301-3
Datum vydání srpen 2016
Počet stran 252
Cena  399,- Kč
Anotace
Zákon o úřednících územních samosprávných celků je důležitým právním předpisem pro kvalitní, nestranný a efektivní výkon veřejné správy orgány územních samosprávných celků. Přestože je zákon v praxi používán již třináct let, setkávají se autoři stále s dotazy týkajícími se výkladu jednotlivých ustanovení. Komentář je tak užitečnou pomůckou v každodenní praxi nejen úředníků územních samosprávných celků, ale i starostů, členů zastupitelstev a dalších osob působících v této oblasti.

Oba autoři působí dlouhodobě na Ministerstvu vnitra a věnují se problematice územních samosprávných celků. Jako erudovaní odborníci pravidelně publikují s tematickým zaměřením na výkon veřejné správy. Jejich publikace tak přispěje nejen k lepší orientaci v právní úpravě pracovněprávních vztahů úředníků územních samosprávných celků, ale i její bezproblémové aplikaci v praxi.

« zpět