Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

Velký německo-český slovník pro veřejnou správu 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Káňa ve spoluprácí s Fritzen Schnabelem
Objednací číslo
Nakladatel LEGES
ISBN 978-80-7502-115-1
Datum vydání říjen 2016
Počet stran 544
Cena 690,- Kč
Anotace

Předkládaný slovník pojímá jazyk německé veřejné správy se všemi jeho zvláštnostmi. Postihuje jak stále převládající právnickou němčinu, tak hovorový jazyk správy i pojmy ze soukromoprávní hospodářské sféry. Publikace rovněž zaznamenává specifika vycházející z federativní struktury Spolkové republiky Německo.

Ať už je německá a česká správní soustava jakkoliv odlišná, lze na základě pronikání evropského správního práva do vnitrostátních systémů práva předvídat v této oblasti jazykové přizpůsobení. Evropské politické programy požadují přeshraniční spolupráci a podporují ji. Slovník by měl přispět k tomu, aby hranice příslušného jazyka nebyla hranicí limitující spolupráci.

Předkládaná publikace má sloužit především tomuto účelu a umožnit lepší a přesnější komunikaci všem, kteří se touto problematikou zabývají.

Slovník obsahuje více než 40 000 německých termínů a navazuje na Velký česko-německý slovník pro veřejnou správu, který vyšel v roce 2011 v nakladatelství Linde Praha.

« zpět