Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - ANAG, spol. s r.o.

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy se vzorovou účtovou osnovou s opravami pro rok 2017  

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Jindrák
Objednací číslo A5707
Nakladatel ANAG
ISBN 978-80-904256-8-2
Datum vydání leden 2017
Počet stran 304
Cena 399,- Kč
Anotace

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a České účetní standardy 001 až 023.

Praktický pomocník pro nejrůznější organizace

Řízení a hodnocení vývoje hospodaření organizací se neobejde bez využívání účetních ekonomických informací. Právě jejich snadnějšímu a kvalitnějšímu získávání by měla napomoci tato publikace v novém rozšířeném, upraveném a doplněném vydání.

Komu je tato publikace určena?

Tato kniha je určena pro auditory, účetní pracovníky, pracovníky kontrolních útvarů, poradenských organizací, organizací zabývajících se zpracováním softwaru pro účetnictví, jakož i pracovníky dalších odborných útvarů (finančních, daňových, plánovacích apod.).

« zpět