Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Bytové družstevnictví 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Dvořák
Objednací číslo EPI94
Nakladatel C.H.Beck
ISBN 978-80-7400-643-2
Datum vydání únor 2017
Počet stran 312
Cena 590,- Kč
Anotace Publikace se zabývá aktuální problematikou bytového družstevnictví v kontextu celého jeho novodobého vývoje.
Meritum práce spočívá v rozboru platné právní úpravy, výklad však pojednává i o vzniku a historii bytového družstevnictví v českých zemích. Práce podrobně analyzuje jednak právní úpravu bytového družstva v zákoně o obchodních korporacích, jednak právní úpravu povinných a dobrovolných převodů družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů v někdejších stavebních a lidových bytových družstvech, jež po rekodifikaci českého soukromého práva doznaly významných změn. Opomenuta není ani problematika vypořádání právních vztahů k pozemkům užívaných bytovými družstvy a problematika správy některých domů ve spoluvlastnictví někdejších stavebních a lidových bytových družstev.

Kniha je určena primárně studentům právnických fakult, jimž nepochybně poslouží jako učebnice, sekundárně pak všem právníkům i neprávníkům, kteří se problematikou bytového družstevnictví zabývají.
« zpět