Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - ANAG, spol. s r.o.

Rozpočtová skladba v roce 2017 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Paroubek/Kotrba
Objednací číslo A5703
Nakladatel ANAG
ISBN 978-80-7554-067-6
Datum vydání únor 2017
Počet stran 320
Cena 419,- Kč
Anotace
6. aktualizované vydání

Tato publikace obsahuje zejména úplné znění vyhlášky o rozpočtové skladbě včetně její přílohy, kterou je vlastní rozpočtová skladba, s vyznačením změn, jež přinesla novela, která je účinná ode dne 1. ledna 2017.

Jednou z nejzásadnějších změn je vznik podseskupení položek týkajícího se daní a poplatků z hazardních her, dále dochází k rozvití náplně třídy běžných výdajů, případně k upřesnění a rozšíření náplně položky, která řeší tuzemské i zahraniční cestovné. K obohacení textu došlo i v seskupení položek zabývajícím se platbami do zahraničí. Také odvětvové třídění doznalo zajímavých změn.

Praktické návodné příklady

Stejně jako v předcházejících vydáních obsahuje publikace Rozpočtová skladba v roce 2017 konkrétní příklady zatřídění příjmů a výdajů.

Pro koho je publikace určena?

Publikace Rozpočtová skladba je určena pro účetní a rozpočtové pracovníky, pracovníky kontrolních útvarů, auditory, poradenské organizace, organizace zabývající se zpracováním softwaru pro účetnictví, jakož i pracovníky dalších odborných útvarů (finančních, daňových, plánovacích apod.). Může být přínosem i pro studenty a jiné čtenáře zabývající se financemi z teoretického hlediska.

« zpět