Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - ANAG, spol. s r.o.

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2017 + CD 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Kovalíková
Objednací číslo A5678
Nakladatel ANAG
ISBN 978-80-7554-074-4
Datum vydání duben 2017
Počet stran 456
Cena 589,- Kč
Anotace
13. aktualizované vydání

Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic, ale také jejich úprava na základě legislativních změn.

Povinnost sledovat legislativní aktuální změny

Vzhledem ke značným změnám zákonů je publikace upravena podle legislativy platné pro rok 2017. Provedené změny jsou v publikaci zpřehledněny do tabulek.

Zpracování publikace

Každá směrnice doplněna krátkým, jasným komentářem. Na konci publikace jsou doplněny návrhy vzorů různých účetních dokladů, a to i interních, které se ke směrnici vztahují. V úvodu každé směrnice jsou přehledně vyjmenovány právní předpisy, na jejichž základě jsou jednotlivé směrnice zpracovány. U každé směrnice je vypracován vzor vnitropodnikové úpravy, podle níž si mohou účetní jednotky své směrnice upravit.

Zcela nové směrnice, editovatelné vzory

Publikace je doplněna o další nové směrnice. Ke každé z nich jsou rovněž uvedeny základní a nejčastěji používané předkontace účetních operací. Součástí knihy je CD, které obsahuje databázi všech vnitropodnikových směrnic zmiňovaných v knize, a to v editovatelné podobě pro potřeby dané účetní jednotky.

« zpět