Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

Zeměpisná označení v mezinárodních smlouvách a v právu Evropské unie  

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Týč/Charvát
Objednací číslo
Nakladatel LEGES
ISBN 978-80-7502-187-8
Datum vydání březen 2017
Počet stran 240
Cena 350,- Kč
Anotace

Zeměpisné označení chrání produkt, který je vyroben v určité oblasti a který vděčí za své vlastnosti právě tomuto místnímu prostředí, a to bez ohledu na výrobce (znojemské okurky, štramberské uši). Publikace analyzuje systémy ochrany zeměpisných označení v mezinárodním měřítku, a to v jednotlivých mezinárodních smlouvách a zejména v právu Evropské unie.

V úvodní části autoři charakterizují základní pojmy a instituty zeměpisných označení. Zabývají se rovněž různými formami ochrany zeměpisného původu výrobků ve světě a způsoby řešení jejich střetu.

Druhá část je věnována jednotlivým mnohostranným mezinárodním smlouvám, které usilují o internacionalizaci ochrany zeměpisných označení. Jedná se především o Lisabonskou dohodu včetně Ženevského aktu a Dohodu TRIPS.

Nejrozsáhlejší část publikace podrobně komentuje systém ochrany zeměpisných označení v Evropské unii. Systém EU, jehož je Česká republika součástí, je velmi detailně propracovaný a nepříliš přehledný, proto autoři provedli jeho srozumitelný a komplexní rozbor

« zpět