Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon o dráhách (č. 266/1994 Sb.). Komentář 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Lojda
Objednací číslo 17152
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7552-756-1
Datum vydání květen 2017
Počet stran 300
Cena 600,- Kč
Anotace
Komentář přináší po více než 10 letech první podrobný výklad zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách. V knize najdete praktický výklad všech ustanovení zákona včetně relevantní judikatury.

Zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie a upravuje podmínky pro stavbu drah železničních, tramvajových, trolejbusových a lanových a stavby na těchto dráhách, podmínky pro provozování drah, pro provozování drážní dopravy na těchto dráhách, jakož i práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené, výkon státní správy a státního dozoru ve věcech drah železničních, tramvajových, trolejbusových a lanových. 

Komentář je tak určen především provozovatelům drážní dopravy, orgánům státní správy a státního dozoru.

ého z praktiků i teoretiků, zejména ze soudců všech článků soudní soustavy, včetně Ústavního soudu, státních zástupců, advokátů, učitelů právnických fakult a pracovníků Probační a mediační služby a Ministerstva spravedlnosti.  
uce či obchodní společnosti.
« zpět