Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

Správní řád s poznámkami a judikaturou - 3. aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 1. 7. 2017  

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Průcha
Objednací číslo
Nakladatel LEGES
ISBN 978-80-7502-202-8
Datum vydání vyjde v červenci  2017
Počet stran 528
Cena 750,- Kč
Anotace Třetí vydání oblíbeného poznámkového vydání správního řádu reaguje na legislativní změny a zapracovává novou judikaturu a závěry poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu.
« zpět