Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Antidiskriminační právo v judikatuře a praxi 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Šamánek/Nehudková/Polák/Urbáníková/Obrovská
Objednací číslo PP136
Nakladatel C.H.Beck
ISBN 978-80-7400-658-6
Datum vydání červenec  2017 - předprodej
Počet stran 280
Cena 490,- Kč
Anotace Český antidiskriminační zákon je plný pojmů, které teprve praxe naplňuje konkrétním obsahem. Podobné je to i na úrovni evropského práva. Mnohdy těžko předvídatelný vývoj pak vyvolává kontroverze. Ambicí autorského kolektivu nebylo přinést komplexní dílo, které popisně představí všechny aspekty diskriminace. Autoři a autorky publikace chtějí především poukázat na nejčastější a nejtypičtější problémy, se kterými se při svém působení v Kanceláři veřejného ochránce práv setkávali a setkávají a na které tak může narazit i čtenář či čtenářka publikace. Záměrem autorů a autorek je podělit se o své praktické zkušenosti, nastínit možná řešení aplikačních problémů a zároveň poukázat na aktuální vývoj zejména v evropském kontextu.
« zpět