Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Trestní odpovědnost v územní samosprávě. Komentovaná soudní rozhodnutí 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Púry/Richter
Objednací číslo EJ118
Nakladatel C.H.Beck
ISBN 978-80-7400-662-3
Datum vydání červenec  2017 - předprodej
Počet stran 200
Cena 490,- Kč
Anotace Jde o první a jedinou sbírku soudních rozhodnutí tohoto zaměření na českém trhu. Odborné i laické veřejnosti představuje celkem 57 rozhodnutí Nejvyššího soudu, která se týkají trestné činnosti související s územní samosprávou. Vedle stručného popisu skutkového stavu, z něhož rozhodnutí vycházejí, a právních závěrů v nich učiněných, autoři u každého případu zpracovali vývoj kauzy.
Unikátnost publikace nespočívá pouze ve vyhledání, shromáždění a zpracování předmětných soudních rozhodnutí, ale též v komentářích, které uvádějí mnohdy dosud nepublikovaná východiska a širší souvislosti pro úvahy o trestní odpovědnosti za činy spáchané při výkonu územní samosprávy. Autoři spojili své četné poznatky získané při postihu hospodářské a další trestné činnosti se zkušenostmi s praktickým chodem územní samosprávy a státní správy.
Publikace je nepostradatelnou pomůckou pro osoby vykonávající veřejné funkce v územní samosprávě a osoby v ní zaměstnané, ale též pro trestní soudce, státní zástupce a policisty řešící trestnou činnost spáchanou při výkonu územní samosprávy, stejně jako pro advokáty.
« zpět