Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích s komentářem a judikaturou  

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Pšenička
Objednací číslo
Nakladatel LEGES
ISBN 978-80-7502-210-3
Datum vydání červen  2017
Počet stran 124
Cena 320,- Kč
Anotace

Komentář poskytuje ucelený výklad zákona, který se opírá o důvodovou zprávu a dosavadní judikaturu. Je doplněn o související ustanovení volebních zákonů, které upravují pravidla financování volebních kampaní.

Součástí knihy je prováděcí vyhláška k zákonu, která stanoví formulář pro výroční finanční zprávu povinně předkládanou politickými stranami.

Autor působí na Ministerstvu vnitra a podílel se na přípravě poslední velké novely zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, provedené zákonem č. 302/2016 Sb.

« zpět