Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

Autorské právo a práva související Vysokoškolská učebnice  

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Srstka a kolektiv
Objednací číslo .
Nakladatel Leges
ISBN 978-80-7502-240-0
Datum vydání říjen 2017
Počet stran 416
Cena 560,- Kč           
Anotace

Kniha je první samostatnou vysokoškolskou učebnicí autorského práva a práv souvisejících. Kolektiv renomovaných odborníků z vysokých škol i aplikační praxe systematicky vykládá jednotlivé instituty právního odvětví, které v poslední době nabývá stále více na důležitosti.

Učebnici uvádějí poutavé dějiny autorského práva a práv souvisejících v českých zemích i ve světě. Následuje výklad pojmu autorského práva a jeho jednotlivých institutů – autorského díla a jeho druhů, osobnostních a majetkových práv autora a licenčních smluv. Autoři se podrobně zabývají všemi způsoby ochrany autorského práva – ochranou občanskoprávní, správněprávní i trestněprávní.

Zvláštní pozornost věnují autoři výzvám, které autorskému právu přináší Internet. V dalších kapitolách učebnice obsahuje výklad práv výkonných umělců, práv výrobců, vysílatelů a nakladatele či práv k počítačovým programům a databázím. Samostatná kapitola popisuje úpravu kolektivní správy autorských práv a práv souvisejících.

Výklad je doplněn praktickými příklady, které jej ilustrují a prohlubují.

« zpět