Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Praktický komentář k zákonu č. 250/2016 Sb. (přestupkový řád)  

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Ondrušová/Ondruš/Vytopil
Objednací číslo .
Nakladatel Leges
ISBN 978-80-7502-212-7
Datum vydání leden 2018
Počet stran 776
Cena 980,- Kč
Anotace

Pro nový přestupkový řád (zákon č. 250/2016 Sb.) je charakteristický odklon od tradičního pojetí správního trestání jako ryze správního řízení, kdy zákonodárce nově přebírá do správního trestání tradiční instituty trestního práva. Současně nová právní úprava zaznamenává výraznou formalizaci správního trestání po stránce procesní. To přináší zvýšené nároky na odbornost úředních osob, které budou novou úpravu aplikovat.

Nový komentář přináší praktické návody k postupu podle nového přestupkového řádu vycházející z dosavadní praxe autorů. Výklad ke každému ustanovení je přehledně členěn podle jednotlivých institutů. Komentář doplňuje důvodová zpráva a přehled použitelné správní judikatury.

Komentář je určen především pověřeným úředním osobám, které budou o přestupcích rozhodovat.

« zpět