Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

Základy obchodního práva  

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Štengl/Dědič/Tomsa a kolektiv
Objednací číslo .
Nakladatel Leges
ISBN 978-80-7502-314-8
Datum vydání únor 2019
Počet stran 480
Cena 620,- Kč                                          
Anotace

Druhé vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech obchodního práva. Výklad se soustřeďuje zejména na vymezení předmětu a systému obchodního práva, jeho principů a pramenů (včetně pramenů evropských) a dále se věnuje vymezení podnikání a podnikatelů, obchodní firmy, obchodního závodu a obchodního tajemství. Značnou pozornost věnuje právu obchodních korporací (včetně jejich nadnárodních forem) a jejich přeměn.

Učebnice zahrnuje také výklad hospodářské soutěže, včetněkapitoly věnované nekalé soutěži. Nově je učebnice rozšířena o tři nové kapitoly, zabývající se úpravou veřejných zakázek, státního podniku a kolektivního investování.

Učebnice je určena především pro studenty právnických fakult a dalších vysokých škol, informace v ní však najdou také praktičtí právníci, tj. advokáti, soudci, podnikoví právníci, stejně jako ekonomové a podnikatelé.

« zpět