Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Úvod do podnikového hospodářství, 2. vydání  

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor  Wőhe/Kislingerová
Objednací číslo EU41
Nakladatel C.H.BECK
ISBN 978-80-7179-897-2
Datum vydání Listopad 2007
Počet stran 960
Cena 920,- Kč
Anotace

Druhé české vydání nejrozšířenější učebnice podnikové ekonomiky v německy mluvících zemích. Změněné globální prostředí vyvolává potřebu adaptace podniků a aktivní využívání nových nástrojů tak, aby podniky nejen přežily, ale aby byly efektivní a fungovaly dlouhodobě. Svoji úlohu sehrávají i nové normy Evropské unie; asi nejvýrazněji je podniky pociťují v oblasti péče o životní prostředí, v oblasti účetnictví, corporate governance apod. Jak vývoj jednoznačně ukazuje, podniková ekonomika, resp. podnikové hospodářství jako samostatná vědní disciplína má své nezastupitelné místo a s postupem doby spíše nabývá na významu. Učebnice vysvětluje podnik v celém komplexu funkcí a činností, ukazuje na jejich vzájemnou provázanost a podmíněnost, upozorňuje i na možné třecí plochy, ale i na možnosti jejich překonání. Svým pojetím tak učebnice překračuje rámec pouhého teoretizování a přináší praktické návody, jak uspět v podmínkách tržního hospodářství.   

« zpět