Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Rozpočtové právo 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Marková/Boháč
Objednací číslo MU10
Nakladatel C.H.BECK
ISBN 978-80-7179-598-8
Datum vydání Únor 2007
Počet stran 264
Cena 610,- Kč
Anotace Publikace je prvním uceleným zpracováním českého rozpočtového práva v knižní podobě. Rozpočtové právo je v publikaci členěno na část obecnou a část zvláštní s tím, že v rámci obecné části se publikace zabývá základními otázkami rozpočtového práva jako součásti finančního práva. Pozornost je především zaměřena na rozpočtověprávní vztahy a rozpočtověprávní instituty. Otázky rozebírané v části věnované zvláštní části rozpočtového práva jsou směřovány na výklad rozpočtové soustavy, fondovního hospodaření a rozpočtového procesu. Přínosem publikace je jistě také to, že je celá koncipována jako určité porovnání jednotlivých článků rozpočtové soustavy, čímž vytváří možnost srovnání právní úpravy, vycházející ze základních zákonů upravujících rozpočtové hospodaření. Autoři neopomíjejí rovněž otázky rozpočtového hospodaření na úrovni Evropské unie a zejména problematiku s tím související (např. otázky veřejné podpory, veřejných zakázek, strukturálních fondů apod.). Publikace je určena nejen studentům právnických fakult a souvisejících oborů, ale i všem odborníkům, kteří se problematikou veřejných rozpočtů zabývají v praxi.

« zpět