Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Mezinárodní právo veřejné  

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Čepelka/Šturma
Objednací číslo PU79
Nakladatel C.H.BECK
ISBN 978-80-7179-728-9
Datum vydání Únor 2008
Počet stran 888
Cena 1030,- Kč
Anotace

Předkládaná učebnice mezinárodního práva veřejného koncepčně představuje jednotnou a ucelenou učebnici, pojednávající o problémech obecných i zvláštních, a navazující tak na tradice české i evropské mezinárodněprávní doktríny. V úvodu jsou uvedny obecné aspekty historie, spojené s existencí tradičního mezinárodního práva, jež současnému mezinárodnimu právu časově předcházejí. Autoři ve svém přehledném zpracování oboru zaměřují svou pozornost především na vymezení pojmů, jež tu kterou normativní matérii charakterizují, a naopak potlačují pouhý popis obsahu daných pravidel mezinárodního práva. Publikace je doplněna bohatým poznámkovým aparátem, ve kterém čtenáři naleznou (kromě odkazů na příslušnou literaturu) autentický název pojednávaných smluv a dokumentů, a také jejich pramen poznání. Přitom se výlučně uplatňuje slovní znění v diplomatických jazycích (angličtině a francouzštině).

« zpět