Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Linde Praha, a.s.

Úhrada za dodávku tepla - 5. přepracované a doplněné vydání podle stavu k 1. 1. 2008 

Cena: 
Dostupné množství skladem:  0


Autor Bašus/Maďar
Objednací číslo 0183
Nakladatel LINDE
ISBN 978-80-7201-700-3
Datum vydání Únor 2007
Počet stran 368
Cena 470,- Kč
Anotace

  Publikace podrobně pojednává o výši úhrady za dodávku tepla ze soustav centralizovaného zásobování teplem a z blokových a domovních kotelen, za ústřední vytápění a za poskytování teplé vody. Zabývá se zejména obecnou cenovou problematikou se zaměřením na ceny tepla, zásadami cenové regulace, specifikací jednotlivých položek kalkulace cen tepla, smluvními vztahy mezi dodavateli a odběrateli a měřením tepla. Vedle toho je její podstatná část věnována problematice pravidel pro vytápění a dodávky teplé vody dané vyhláškou č. 194/2007 Sb., rozúčtování nákladů na konečné spotřebitele podle vyhl. č. 372/2001 Sb. a stanovení způsobu rozdělení nákladů na dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie pro přípravu teplé vody pro více odběrných míst podle vyhláky č. 477/2006 Sb.
Je určena především pro výrobce a distributory tepla, orgány státní správy a samosprávy, stavební bytová družstva, společenství vlastníků jednotek, realitní kanceláře, vlastníky a správce domů a v neposlední řadě i pro uživatele bytů a vlastníky a nájemce nebytových prostorů.

« zpět