Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Management. Integrace měkkých a tvrdých prvků řízení 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Duchoň/Šafránková
Objednací číslo EU43
Nakladatel C.H.BECK
ISBN 978-80-7400-003-4
Datum vydání Duben  2008
Počet stran 392
Cena 620,- Kč
Anotace

Předložená práce nese v podtitulu název Integrace tvrdých a měkkých prvků řízení. Každé technické dílo, každý projekt, jakákoliv akce totiž vyžaduje spolupráci lidí různých profesí, různých odborností. Úspěšné provedení jakéhokoliv díla tedy předpokládá integraci rozmanitých činností, jejichž usměrňování nemůže být náhodné. Dílo bude dokončeno pouze tehdy, bude-li výsledku dosaženo systematicky, organizovaně, účelně a tento výsledek přinese užitek.
Uvedenou koncepci vytvořili vynikající autoři z obou oblastí - pokusili se o integraci obou přístupů, mnohdy zatím působících protikladně. Zkušenosti získali nejen z přednášek a seminářů pro české posluchače a zahraniční studenty, ale využili i poznatků z praktické činnosti v podnikové oblasti. Ukazují, že inovace v praxi managementu vyvolávají technologické a ekonomické integrace a ty opět působí na manažerské změny.
Čtenář tak získá ucelený pohled na problematiku řízení, na integraci procesů a prvků, které vytvářejí úspěšné řízení systému a efektivní naplnění managementu. Na knižní trh se tak dostává publikace, která vyplní určitou mezeru v oblasti odborné literatury zaměřené právě na problematiku spojenou s řízením.
 Publikace vychází v ediční řadě učebnic, je tedy v první řadě zaměřena na studenty vysokých škol, zejména technického a ekonomického zaměření. Svým novým pohledem na management a aktuálními postřehy však rámec učebnic překračuje. Lze ji proto doporučit také vedoucím pracovníkům z praxe.

.
« zpět