Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Inovace nástrojů a ekonomiky a managementu a organizací (CD) 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Kislingerová
Objednací číslo BP74
Nakladatel C.H.BECK
ISBN 978-80-7179-882-8
Datum vydání Květen  2008
Počet stran 315
Cena 630,- Kč
Anotace Dnešní svět je v trvalém pohybu. Mění se po stránce politické, hospodářské, technologické a kulturní. Kvalitativně nové prostředí znamená mimo jiné i změnu podmínek pro fungování podniků, které v zájmu vlastního přežití musí tyto proměny vnímat, ale především na ně také pružně reagovat.
Publikace se zabývá nejen otázkami, které souvisí se změnou vnějšího prostředí podniků, ale především novými nástroji a metodami, jež mohou v těchto nových podmínkách přispět k životaschopnosti a výkonnosti podniků v dlouhém časovém horizontu (např. strategie inovací, společná odpovědnost organizací, reálné opce, start up, IPO, venture capital, daňové plánování, credit risk, centra sdílených služeb, mezinárodní týmy, supply chain management, management rizika, sdružování podniků, fundraising). Přiložené CD obsahuje případové studie, důležitá statistická data a příklady.
Publikace je v první řadě určena manažerům firem a obchodních společností na všech stupních řízení. Vhodná je také jako studijní literatura pro studenty vysokých škol ekonomických oborů.
« zpět