Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Linde Praha, a.s.

Předkupní právo 

Cena: 
Dostupné množství skladem:  0


Autor Surgová
Objednací číslo 4199
Nakladatel LINDE
ISBN 978-80-7201-715-7
Datum vydání Květen 2008
Počet stran 128
Cena 248,- Kč
Anotace Kniha se uceleně zabývá výkladem jednoho ze společensky významných právních institutů - předkupním právem. Cílem této monografie je poskytnout čtenářům kritický a prakticky využitelný výklad nejen obecných ustanovení o předkupním právu obsažených v občanském zákoníku, nýbrž i nabídnout přehled všech dalších zvláštních předkupních, resp. přednostních práv vznikajících přímo ze zákona.
Kniha systematicky rozebírá podstatu předkupního práva, jeho druhy, vznik, zánik a právní následky jeho porušení. Přehledně řeší prakticky všechny otázky předkupního práva, které se v občanskoprávní praxi či občanskoprávní teorii vyskytly. Současně přináší komplexní a kritický rozbor judikatury, jejímž prostřednictvím soudy kusou zákonnou úpravu v poměrně širokém rozsahu dále dotvořily. Pozornost je také v nemalé míře věnována procesní problematice, která vzniká při realizaci předkupního práva v praxi, např. při povolování vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí nebo při řešení otázek porušení předkupníhi práva.
Tato publikace může přispět ke koncipování smluv o zřízení předkupního práva či při řešení sporů s touto problematikou. Proto je určena nejen praktikujícím advokátům, soudcům a podnikovým právníkům, jež se mohou nejčastěji s institutem předkupního práva setkat, nýbrž také studentům právnických fakult a široké odborné veřejnosti.
« zpět