Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Linde Praha, a.s.

Živnostenský zákon a předpisy souvisící s komentářem a příklady, 12. aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 1. 7. 2008 

Cena: 
Dostupné množství skladem:  0


Autor Horzinková/Urban
Objednací číslo 0225
Nakladatel LINDE
ISBN 978-80-7201-720-1
Datum vydání Červenec 2008
Počet stran 320
Cena 430- Kč
Anotace

Publikace je rozdělena do několika částí. Obsahuje úplné novelizované a doplněné znění živnostenského zákona a některých souvisejících předpisů. Práce současně obsahuje výklad jednotlivých institutů živnostenského práva a příklady podání a vyřízení v živnostenskoprávních věcech s podrobným komentářem. Příklady jsou řazeny vždy pod příslušným paragrafem živnostenského zákona, ke kterému se vztahují. Některé ze vzorů jsou doplněny praktickými poznámkami vztahujícími se k jejich aplikaci.
Současně je i zahrnut výklad zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné způsobilosti, který má význam pro prokazování odborné kvalifikace pro občany České republiky a příslušníky členských států EU. Další část práce se věnuje výkladu správního řízení v souvislosti jednáním živnostenských úřadů.
Komentář k jednotlivým živnostem je přepracován podle nové právní úpravy. Důvodem jsou změny provedené v jednotlivých přílohách živnostenského zákona v souvislosti se změnou obsahu obecné části zákona.
Publikace je určena advokátům, podnikovým právníkům, pracovníkům státní správy, podnikatelům i široké veřejnosti.

« zpět