Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Jak zvýšit konkurenční schopnost firmy 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Tomek/Vávrová
Objednací číslo BP80
Nakladatel C.H.BECK
ISBN 978–80–7400–098–0
Datum vydání Březen 2009
Počet stran 272
Cena 480,- Kč
Anotace

Kdy získává firma díky marketingu tržní kompetence? V čem je síla marketingu? Řešení není jednoduché. Strana nabídky (výrobce, obchod) se stává stále diferencovanější a speciálnější a díky uplatnění nových metod, analytických i řídících, také dynamičtější. Na straně poptávky vystupuje nový typ zákazníka, který je informovanější a kritičtější, s větším sebevědomím, jenž se snadno nenechá svést všudypřítomnou reklamou. Management tedy nemůže nic ponechat náhodě. Je odpovědný za strategický úspěch. Je třeba mít stále na mysli, že sebelepší produktová idea neznamená nic, pokud se jí nepodaří uskutečnit v takové formě, aby byla v konkurenční soutěži nedostižitelná svými funkcemi a jejich technickým provedením, stejně jako vstupními materiály, použitými technologiemi a náklady. Východiskem zvýšení konkurenční schopnosti firmy je tedy požadavek postupné integrace do konkurenceschopného dodavatelského řetězce. Úkolem však není jen tvorba nové hodnoty pro zákazníka, ale i nové hodnoty zákazníka, který se svojí loajalitou stává partnerem firmy. Což jsou další předpoklady zvýšení konkurenční schopnosti firmy.

Kniha je rozdělena do pěti základních oddílů – Podmínky pro tvorbu konkurenční schopnosti (Trendy marketing managementu), Vznik a řízení dodavatelského řetězce (Vznik podnikových sítí, Supply chain management), Požadavky na produkt a jeho zajištění hodnototvorným řetězcem (Produktová inovace, Zákazník jako partner inovace, Management produktu, Management výroby), Spokojenost zákazníka a jeho hodnota pro firmu (Zákazník – nositel potřeb, Hodnota zákazníka, Strategie loajality zákazníka a zaměstnance) a Skutečné předpoklady ke konkurenční schopnosti. Text je bohatě doplněn obrázky a tabulkami, které obsahují údaje o stavu v českých výrobních podnicích. Nechybí ani seznam aktuální literatury a rejstřík.

Kniha je určena zejména marketingovým a výrobním manažerům firem všech velikostí a zaměření. Vhodná je také jako studijní literatura pro posluchače VŠ ekonomických směrů.  

« zpět