Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Marketing inovací 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Trommsdorff/Steinhoff
Objednací číslo BP79
Nakladatel C.H.BECK
ISBN 978–80–7400–092–8
Datum vydání Březen 2009
Počet stran 320
Cena 710,- Kč
Anotace

Publikace se zaměřuje přednostně na problematiku přípravy a realizace produktových inovací. Vychází z toho, že tyto inovace lze z hlediska jejich intenzity členit do tří skupin: radikální, inkrementální a středního stupně. Zatímco radikální inovace se vyskytují jen velmi ojediněle a inkrementální inovace je možné zvládat s využitím běžných manažerských a marketingových praktik, u inovací středního stupně je žádoucí využívat při jejich implementaci specifické marketingové postupy a nástroje. Zatímco v operativní oblasti je podle autorů možné dalekosáhle využívat všeobecných marketingových poznatků a metod, ve strategické oblasti existují podstatné odlišnosti mezi všeobecně využívanými nástroji strategického marketingu a strategickým marketingem inovací. Ten se mj. obsáhle zabývá příčinami úspěšnosti a neúspěšnosti inovací, rozpracováním inovačních strategií, rolemi aktérů inovací apod. Práce kulminuje analýzou nástrojů a postupů, využívaných v rámci strategického výzkumu trhu inovací výrobků v jednotlivých fázích inovačního procesu, počínaje inovačními impulzy přes hledání a vyhodnocování námětů na inovace po oblast strategického a operativního vývoje, včetně uvedení na trh.

Text je rozdělen do čtyř základních kapitol (Marketing inovací z pohledu praxe a věd o chování, Základy marketingu inovací a strategického výzkumu trhu, Vývoj strategií pro marketing inovací, Strategický průzkum trhu inovací výrobků). Kromě řady obrázků a příkladů z praxe obsahuje kniha rozsáhlý seznam související literatury a rejstřík.
Komu je kniha určena?
Rozvoj inovační činnosti je jednou z cest, jak uspět v globálním konkurenčním prostředí. Prakticky zaměřená kniha je určena především manažerům podniků. Je vhodná také jako učební pomůcka pro studenty VŠ ekonomického zaměření.
Kniha je rozdělena do pěti základních oddílů – Podmínky pro tvorbu konkurenční schopnosti (Trendy marketing managementu), Vznik a řízení dodavatelského řetězce (Vznik podnikových sítí, Supply chain management), Požadavky na produkt a jeho zajištění hodnototvorným řetězcem (Produktová inovace, Zákazník jako partner inovace, Management produktu, Management výroby), Spokojenost zákazníka a jeho hodnota pro firmu (Zákazník – nositel potřeb, Hodnota zákazníka, Strategie loajality zákazníka a zaměstnance) a Skutečné předpoklady ke konkurenční schopnosti.
Text je bohatě doplněn obrázky a tabulkami, které obsahují údaje o stavu v českých výrobních podnicích. Nechybí ani seznam aktuální literatury a rejstřík.
Komu je kniha určena?
Kniha je určena zejména marketingovým a výrobním manažerům firem všech velikostí a zaměření. Vhodná je také jako studijní literatura pro posluchače VŠ ekonomických směrů.
« zpět