Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Linde Praha, a.s.

Odborný slovník rusko-český z oblasti ekonomické, politické a právní  

Cena: 
Dostupné množství skladem:  0


Autor Csiriková a kolektiv
Objednací číslo 209202
Nakladatel LINDE
ISBN 978-80-7201-748-5
Datum vydání Březen 2009
Počet stran 320
Cena 485,- Kč
Anotace Rusko-český odborný slovník z oblasti ekonomické, politické a právní tvoří organický celek s Česko-ruským odborným slovníkem z oblasti ekonomické, politické a právní. Na zpracování hesel se podílel kolektiv autorek Ústavu translatologie FF UK v Praze.

Slovník, který je předkládán veřejnosti, reaguje na aktuální situaci a snaží se ukázat, jak důležitou úlohu hrají odborné výrazy v dnešní komunikaci, snahou je postihnout nejnovější vývoj. Jsou zde přiblíženy pojmy nejen české odborné veřejnosti, ale též co nejširšímu okruhu ruských uživatelů.

Základní gramatická charakteristika u českých ekvivalentů upozorňuje především na případy, kdy se oba jazyky navzájem liší. Při výběru materiálu vycházely autorky z exerpce odborné literatury a denního tisku, přihlížely též k výskytu termínů ve výkladových a překladových slovnících. Kniha zpracovává kolem 15 000 termínů a aktuálních pojmů, které stále více pronikají i do běžného užívání a z nichž mnohé dosud nebyly ve slovnících zachyceny.

Slovník je možné zakoupit i jako komplet za zvýhodněnou cenu 970,- Kč
« zpět