Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

222 otázek a odpovědí k nájemnímu bydlení 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Křeček
Objednací číslo .
Nakladatel LEGES
ISBN 978-80-87212-04-2
Datum vydání Červen 2008
Počet stran 232
Cena 292,- Kč
Anotace Publikace se zabývá problémy, které vznikají ze vztahů mezi nájemci a pronajímateli, ve světle posledních legislativních úprav (novela občanského zákoníku zákonem č. 107/2006 Sb.) a zejména posledních rozhodnutí soudů v této oblasti. V rámci podrobných odpovědí na jednotlivé otázky jsou často citovány výňatky z rozsudků nejen Nejvyššího a Ústavního soudu ČR, ale i obecných soudů, které čtenáři poskytují představu o nazírání soudů na jednotlivé otázky nájemních vztahů.
Kniha je s ohledem na zkušenosti autora z právních poraden Sdružení nájemníků ČR zpracována laickým jazykem tak, aby věci porozuměl i občan práva neznalý, a vyhýbá se přemíře právnických formulací. Přesné právnické formulace používá jen tam, kde je to k pochopení věci nezbytně nutné.
Knihu ocení pronajímatelé, nájemci i jejich právní zástupci.
« zpět