Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Linde Praha, a.s.

Občanský soudní řád s vysvětlivkami a judikaturou - 4. aktualizované vydání podle stavu k 1. 9. 2009 

Cena: 
Dostupné množství skladem:  0


Autor Škárová/Brothánková/Macková/Melicharová/Muzikář/Tripes/ Waltr/Raban

Objednací číslo 010204

Nakladatel LINDE
ISBN 978-80-7201-769-0

Datum vydání Září 2009
Počet stran 1262
Cena 1595,- Kč
Anotace

Od 1. července 2009 nabude účinnosti významná tzv. souhrnná novela občanského soudního řádu. Zpracovává nově některé tradiční instituty občanského práva procesního, jako např. doručování, zároveň ale ve snaze po co nejrychlejším řešení aplikuje zásadu koncentrace řízení v rámci přípravy jednání i v přípravném jednání, což přináší samozřejmě procesní důsledky pro účastníky řízení. Další změny a novinky zavádí v řízení o dědictví, zejména činnost notáře jako soudního komisaře, centrální evidenci manželských smluv, elektronizaci justice, evropském platebním rozkazu a mediaci. Dílčí změny se týkají místní příslušnosti, dokazování, nákladů řízení, rozhodnutí, opravných prostředků, vykonávacího řízení.
Tento komentář navazuje na 3. úspěšné vydání kolektivu v obdobném složení pod vedením prof. Winterové.
Jednotlivá ustanovení zákona jsou opatřena praktickým komentářem obsahujícím srozumitelný výklad institutů, včetně odkazů na úpravu v jiných zákonech a související judikaturu. Kniha dále obsahuje nejvýznamnější související předpisy:
- advokátní tarif,
- zákon o soudních poplatcích a
- vyhlášku, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů.

 

« zpět