Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Linde Praha, a.s.

Postavení finančních institucí v novém insolvenčním zákoně v kontextu úpravy komunitárního práva 

Cena: 
Dostupné množství skladem:  0


Autor Holeček
Objednací číslo 432701
Nakladatel LINDE
ISBN 978-80-7201-773-7
Datum vydání Prosinec 2009
Počet stran 256
Cena 435,- Kč
Anotace

Předkládaná monografie souhrnným a vyčerpávajícím způsobem mapuje zvolené téma. Stěžejní část publikace je věnována aktuálnímu tématu postavení bank a ostatních finančních institucí jakožto věřitelů v insolvenčním řízení. S ohledem na aktuálně probíhající světovou hospodářskou krizi se jedná o téma vysoce aktuální, navíc s prokazatelně celospolečenským dopadem. Naproti tomu doba dosavadní účinnosti průlomového insolvenčního zákona, upravujícího zvolenou materii, nepřesahuje rok a půl. Příslušné odborné literatury, věnující se tématice související s tímto novým právním předpisem, je tedy doslova jako šafránu. Předkládané dílo tak vstupuje do dosud pouze nedostatečně zmapované oblasti a nabízí čtenáři fundovaný, obsáhlý a současně čtivý a přehledně strukturovaný náhled na ožehavé otázky, které s postupem finančních institucí proti svým věřitelům v úpadkovém řízení z podstaty věci souvisejí. Nedílnou součástí předkládané publikace je i uvedení čtenáře do problematiky případného úpadku bank a ostatních finančních institucí. Publikace se konečně neomezuje na pojednání představené problematiky z hlediska výlučně národní legislativy. Její nedílnou součást představuje i seznámení čtenáře s právními předpisy na úrovni evropského (komunitárního) práva, kterými je Česká republika vázána. Předkládaná monografie tak jistě poskytne hodnotné informace a neocenitelnou pomoc nejen pracovníkům právních oddělení bank, pojišťoven, úvěrových družstev a jiných finančních institucí, ale ve stejné míře i soudcům, advokátům, pracovníkům orgánů státní a veřejné správy, pedagogům a studentům právnických fakult a vysokých právnických škol a dále i celé zainteresované odborné i laické veřejnosti.

« zpět