Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Linde Praha, a.s.

Účetnictví bytových družstev 

Cena: 
Dostupné množství skladem:  0


Autor Vyštejnová
Objednací číslo 433401
Nakladatel LINDE
ISBN 978-80-7201-790-4
Datum vydání Prosinec 2009
Počet stran 144
Cena 230,- Kč
Anotace

Publikace nabízí účetní případy, které mohou použít bytová družstva, která byla pořízena se státní úvěrovou pomoci, tzn. stavební bytová družstva, lidová družstva i bytová družstva, která vznikla koupí domů od městských úřadů, či podniků.
Stavební bytová družstva v současné době spravují družstevní bytový fond a cizí bytový fond, tj. byty vlastníků členů i nečlenů, ale provádějí i správu a vedou účetnictví cizím družstvům. Formou příkladů je promítnuta problematika účtování bytových družtev. Uvedeny jsou i příklady související s účetní závěrkou, dokumentovány jsou převody bytů do osobního vlastnictví.
Od roku 2005 se řada bytových družstev stala plátci DPH. Publikace obsahuje základní principy účtování.
Uvedené příklady nejsou závazné, nýbrž doporučené. Je možné účtovat i jiným způsobem, ale musí být dosaženo stejného cíle a účtování nesmí být v rozporu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Kniha je určena pracovníkům ekonomických útvarů bytových družtev, především účetním specialistům.

« zpět