Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Regulace reklamy komentář 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Chaloupková/Holý
Objednací číslo TZK125
Nakladatel C.H.BECK
ISBN 978-80-7400-180-2
Datum vydání Prosinec 2009
Počet stran 322
Cena 730,- Kč
Anotace

Předkládaná publikace přináší vybrané komentované právní předpisy (části předpisů), které jsou pro reklamu v ČR zásadní: zákon o regulaci reklamy, nekalou soutěž upravenou v obchodním zákoníku, speciální úpravu reklamy, teleshoppingu a sponzoringu v zákoně o provozování rozhlasového a televizního vysílání, zákon o ochraně spotřebitele. Komentář obsahuje poznatky z právní praxe, je rovněž doplněn o rozhodovací praxi orgánů dozoru, soudů, včetně Nejvyššího správního soudu. Součástí výkladu jsou i dokumenty EU vztahující se k reklamě.
Publikace je určena nejen advokátům a právníkům, kteří se touto problematikou zabývají, ale je koncipována jako pomůcka pro širší veřejnost (včetně zadavatelů, zpracovatelů a šiřitelů reklamy), ale i pro studenty vysokých škol oborů zaměřených na komunikační média.

« zpět