Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Linde Praha, a.s.

Trestní právo hmotné - 2. vydání 

Cena: 
Dostupné množství skladem:  0


Autor Chmelík a kolektiv
Objednací číslo 416802

Nakladatel LINDE
ISBN 978-80-7201-785-0
Datum vydání Prosinec 2009
Počet stran 296
Cena 435,- Kč
Anotace

V roce 2009 byl přijat zák. č. 40/2009 Sb. – trestní zákoník, který zcela zásadním způsobem změnil chápání trestného činu a s ním souvisejících institutů. Tato změna se musí logicky promítnout jak do praxe orgánů činných v trestním řízení, ale i dalších osob, stejně tak do výuky trestního práva. Na tuto legislativní změnu reaguje i tato publikace. Trestní právo hmotné bude zatím realizováno pouze v obecné části, ve které laickou i odbornou veřejnost autoři seznamují se základy trestní odpovědnosti, definují trestný čin, jeho znaky a strukturu, podávají výklad k systému trestů a ochranných opatření a dalších institutů trestního práva hmotného.

« zpět