Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Linde Praha, a.s.

Mezinárodní smlouvy v českém právu 

Cena: 
Dostupné množství skladem:  0


Autor Kněžínek/Mlsna
Objednací číslo 433601

Nakladatel LINDE
ISBN 978-80-7201-783-6
Datum vydání Prosinec 2009
Počet stran 608
Cena 915,- Kč
Anotace

Publikace je ucelenou monografií, která se zabývá otázkou působení mezinárodních smluv v českém právu, jež byla doposud pojednávána převážně v podobě článků, publikovaných časopisecky či ve sbornících, nebo víceméně okrajově v odborných publikacích se širším tematickým zaměřením.
Publikace se otázce postavení mezinárodních smluv v českém právu věnuje komplexně nejenom z hlediska platné právní úpravy, zavedené zejména euronovelou Ústavy ČR (ústavní zákon č. 395/2001 Sb.), ale i z hlediska historického vývoje vnitrostátního práva po roce 1918 a komparatistického hlediska. Podrobně jsou rozebrány teoretické otázky působení mezinárodních smluv v českém právu, otázky jejich sjednávání, vnitrostátního projednávání, ratifikace a vyhlašování, stejně jako otázky aplikace mezinárodních smluv, včetně aplikace práva ES.
Publikace je určena všem právníkům, studentům právnických fakult, jakož i odborníkům v souvisejících oborech, zejména politologům, specialistům na mezinárodní vztahy či historikům. Své čtenáře však najde i mezi těmi, kteří se zajímají o problematiku vnitrostátního a mezinárodního práva, jakož i o působení komunitárního práva v ČR.

« zpět