Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Světová ekonomika - Obecné trendy rozvoje 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Cihelková a kolektiv
Objednací číslo BEK26
Nakladatel C.H.BECK
ISBN 978-80-7400-155-0
Datum vydání Prosinec 2009
Počet stran 284
Cena 830,- Kč
Anotace Světová ekonomika je sociálně ekonomickým systémem, který se vyznačuje novým geopolitickým a demografickým uspořádáním.
Všeobecný rozvoj tržních vztahů mezi jejími subjekty je doprovázen tlakem na liberalizaci, pokračující internacionalizaci, globalizaci a interdependenci. Odstraňování překážek ve vzájemných ekonomických vztazích mezi aktéry světové ekonomiky nabývá podoby multiraleralismu, regionalismu, případně unilateralismu. V důsledku těchto tendencí se dynamika mezinárodních ekonomických vztahů zrychluje a subjekty světové ekonomiky se prostřednictvím toků zboží, služeb, kapitálu, pracovních sil a informací stále více vzájemně ovlivňují. Na hybnost mezinárodních vztahů výrazně působí nejen technologický pokrok, ale také institucionální změny. Tradičními prvky světové ekonomiky zůstávají i nadále národní ekonomiky, jejich postavení však slábne ve prospěch nadnárodních subjektů. Zejména v důsledku globalizace se světová ekonomika stává propojenějším systémem a mění se i role tří dominantních hospodářských center. Vnější ekonomické prostředí inklinuje k vytváření podmínek pro udržení globální konkurenceschopnosti, jež však ne vždy musí být v souladu s principy udržitelného rozvoje světové ekonomiky.
« zpět