Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Zákaz konkurence ve světě soukromého a veřejného práva 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Kocina
Objednací číslo EPI49
Nakladatel C.H.BECK
ISBN 978-80-7400-167-3
Datum vydání Únor 2010
Počet stran 130
Cena 420,- Kč
Anotace

Předkládaná publikace přináší ucelený pohled na institut zákazu konkurence ve světle minulé a současné právní úpravy a zabývá se jeho aktuálními problémy. Obsahuje také srovnání s právní úpravou platnou ve Spolkové republice Německo a Slovenské republice. Ve vazbě na zpracovávanou problematiku zákazu konkurence je zkoumána vzájemná podmíněnost norem práva soukromého s normami práva veřejného. Autor upozorňuje i na to, že při předpokládané rekodifi kaci občanského, obchodního a případně pracovního práva je nutné zvažovat veškeré právní i faktické souvislosti vážící se na právní úpravu zákazu konkurence. Kniha je zajímavá zejména svým mezioborovým přístupem k institutu zákazu konkurence a ocení ji proto nejen akademičtí pracovníci, ale i odborníci z praxe a studenti právnických fakult.

« zpět