Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Katastr a nemovitosti 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Baudyš
Objednací číslo PP70
Nakladatel C.H.BECK
ISBN 978-80-7400-304-2
Datum vydání Březen 2010
Počet stran 298
Cena 630,- Kč
Anotace

Již druhé, aktualizované vydání publikace poskytuje čtenáři obraz o celé šíři problémů vztahujících se k právním vztahům k nemovitostem a ke katastru nemovitostí. Seznámí čtenáře s historií právních vztahů k nemovitostem, se současnou právní úpravou i s možným budoucím vývojem v této oblasti. Jsou zde uvedeny odpovědi na praktické otázky z katastrálního práva, občanského práva, z práva o vlastnictví bytů, návod jak podávat žaloby v případě sporu o nemovitosti.
Autor vychází ze své dosavadní praxe v oboru a nevyhýbá se proto ani otázkám, jejichž řešení nebývá vždy jednoznačné.
Kniha je nepostradatelnou pomůckou zejména pro pracovníky katastrálních úřadů, realitních kanceláří, soudce, notáře, advokáty, správce konkursní podstaty, zaměstnance bank a stavebních spořitelen. Ujít pozornosti by však neměla ani daňovým poradcům, správcům nemovitého majetku a studentům právnických i jiných společenskovědních a ekonomických fakult.

« zpět