Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Právo zaměstnanců na nadnárodní informace a projednání 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Pichrt
Objednací číslo EPI50
Nakladatel C.H.BECK
ISBN 978-80-7400-316-5
Datum vydání Květen 2010
Počet stran 226
Cena 420,- Kč
Anotace

Kniha je prvním komplexním zpracováním problematiky práva zaměstnanců na nadnárodní informace a projednání v ČR. Zejména management podniků (skupin podniků) s působností na úrovni EU dostává touto publikací do ruky cennou pomoc, kterou bude potřebovat při výkladu a aplikaci příslušných pasáží zákoníku práce, které v této oblasti rozhodně nelze označit za bezproblémové provedení příslušných komunitárních předpisů. Také příslušným evropským směrnicím i úkolům, které stojí před českou legislativou při jejich nezbytném dalším provádění, se publikace věnuje, a zaujme tak nepochybně i legislativce. Vedle problematiky tzv. Evropských rad zaměstnanců se autor zabývá i problematikou postavení „národních" zástupců zaměstnanců (rad zaměstnanců a zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a kniha tak bude přínosem i pro širší odbornou veřejnost ze strany zaměstnavatelů, odborů a odborníků zabývajících se oblastí především kolektivního pracovního práva a personalistiky.

« zpět