Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Neplatnost usnesení valné hromady s. r. o. 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Vítek
Objednací číslo WK1127
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7357-543-4
Datum vydání Červenec 2010
Počet stran 184
Cena 350,- Kč
Anotace Předkládaná monografie se zabývá problematikou neplatnosti usnesení valné hromady jednoho druhu kapitálových společností, společnosti s ručením omezeným. Vzhledem ke skutečnosti, že právní úprava shodné oblasti u akciové společnosti je obdobná, je většina závěrů využitelná i pro tuto formu společnosti. Předností monografie je dále komparace stávající právní úpravy s úpravou německou a dále československou předválečnou a těsně poválečnou. Velký důraz je kladen na současnou i minulou judikaturu, zejména Nejvyššího soudu ČR.

Úvodní část je věnována charakteristice a právní povaze usnesení jako výsledku a výstupu rozhodovacího procesu valné hromady. Dále se autor zevrubně zabývá mimo jiné neplatností usnesení z formálních a materiálních důvodů, významem zápisu usnesení do obchodního rejstříku a možnostmi jeho přezkumu obecnými soudy či soudem rejstříkovým a dalšími souvisejícími otázkami. Závěr je věnován úvahám de lege ferenda. Autor se přitom snaží postihnout danou problematiku v celé její šíři a vyjádřit se ke sporným otázkám právní úpravy, které v této souvislosti vyvstávají.
« zpět